Skip to content

Lantmäteriet

Gränsmärke

Lantmäteriet är en svensk förvaltningsmyndighet med uppgifter inom lantmäteri och kartografi.