Skip to content

Sök Miidiia bilder (engelska)
Miidiia bildbyrå

Miidiia er en bildbyrå som förmedlar kommersiellt och redaktionellt bildmaterial.

Ordet fotografi kommer från grekiskans φως phos, ljus, och γράφω graphō, skriva, rita, av grekiska grạphhein – skriva, rita, det vill säga att måla, skriva eller rita med ljus.

Som ett sätt för visuell kommunikation och uttryck har fotografier distinkta estetiska förmågor.